top of page

Vattenskoterutbildningens innehåll

Del 1 - Teori hemma på våran hemsida  

 • Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begränsningar samt olika typer av vattenskotrar

 • Sjökunskap, sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten.

 • Grundläggande navigation.

 • Sjömärken & sjövägmärken.

 • Säkerhet & säkerhetsutrustning. 

Del 2 - Lärarledd teori på plats med instruktör,

 • Fördjupning och diskussion •
  - Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemansrätten.
  - Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan.
  - Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat körning i strandnära och grunda områden.

 • Grundläggande navigation.
  - Välja rätt sjökort med rätt skala.
  - Bestämma avstånd och position i sjökort.
  - Visuell navigation.
  - Färdplanering.

 • Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar.

 • Riskbedömning och fartens påverkan.

 • Nödåtgärder.
  - Ta sig upp på vattenskotern från vattnet.
  - Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter.
  - Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet.
  - Bogsering.

 • - Teoriprov

Del 3 - Praktisk körning med vattenskoter 

 • Genomgång av säkerhetsutrustning.

 • Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning.

 • Lågfartsmanöverövningar
  - Uppstart av vattenskoter
  - Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla vattenskotern stilla och därefter backa undan under       kontrollerade former
  - Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall
  - Köra med passagerare
  - Förtöjning

 • Högfartsmanöverövningar
  - Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back
  - Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar
  - Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall

 • Undanmanöverövningar
  - Slå av gas och kontrollera glidsträcka
  - Slå av gas och ge back
  - Slå av gas och ge fullt roderutslag
  - Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag

 • Nödåtgärder
  - Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp

 • Teoriprov på det du lärt dig.

 • Förutsatt att du godkänns så registrerar vi dig i Transportstyrelsens system som godkänd och du kan omgående begära att få ditt förarbevis registrerat online i Transportstyrelsens vattenskoterwebben . Notera att Transportstyrelsen alltid tar 300 kr för själva ansökan efter att vi registrerat dig som godkänd. Detta betalas direkt till Transportstyrelsen.

 • Hur snabbt kan jag ta förarbevis för vattenskoter?

 • För dig som vill ta ditt förarbevis fortast möjligt och vill ut på havet så kan du ta det på en dag.
  Dag 1 gör du teorin på egen hand på distans via vår hemsida.

 • Dag 2 gör du den lärarledda teorin, teoriprov förmiddagen och den praktiska körningen på eftermiddagen.

 • Förutsatt att du blir godkänd på alla momenten erhåller du därefter förarbeviset omgående och registreras hos Transportstyrelsen.

bottom of page